onze diensten

Waarom kiezen voor onze diensten?

Soms is het tijd voor vernieuwing...Al sinds de eerste postkoets mensen en bagage ging vervoeren en de reisverzekering is ontstaan wordt er door verzekeraars een percentage van de premie uitbetaald voor de tussenpersoon die namens de verzekeraar de polis afsloot.

Hoeveel dat was ? of nu is ? Weet u het?


Voor die provisieopbrengsten moesten er dan wel wat werkzaamheden worden verricht voor de verzekeraar.

Zoals de verzekerde netjes helpen met het melden van een schade bijvoorbeeld.


Wat die tussenpersoon verplicht is te doen en uit service voor u doet is vaak niet duidelijk. Ook niet wat hij nu uiteindelijk betaald krijgt voor zijn werkzaamheden.


En juist dat willen wij veranderen...... voor รบ!